FRAKT- OCH KÖPEVILLKOR

FRAKTVILLKOR
När du köper konst från artmariahamberg.com hemsida köper du konstverk direkt från konstnären.

På hemsidan artmariahamberg.com finns ett stort urval av konst. Alla konstverk som syns på sidan har noggrant valts ut av konstnären själv. För att du ska få en så bra bild som möjligt av verken presenteras varje konstverk med en zoombar huvudbild samt med relevant information om verket. Vissa verk kan också presenteras med en video.

Kontakta konstnären Maria Hamberg direkt om du vill ha mer information om verket.
Skulle konstverket inte uppfylla dina förväntningar har du alltid 14 dagars ångerrätt.

KONTAKT
Kontakta Maria Hamberg om du har några frågor om konstverket via e-post på hello@artmariahamberg.com eller direkt på telefon om det gäller frågor kring pris, frakt och leveranser +46 (0)300 10207.

BETALNING
Vid varje beställning skickas faktura på köpet före leverans. Kontakta konstnären direkt om du har några frågor gällande betalningen.

FRAKT OCH LEVERANS
Fraktkostnad inom Sverige.
Normalfrakt: kostnad 69 kr
Större beställningsartiklar: från 149 kr och uppåt beroende på vikt och eventuella tullkostnader för leveranser utomlands (samt tilläggskostnad för emballage)
Beräknad leveranstid inom Sverige cirka 14 dagar.

Leverans utanför Sverige varierar beroende på vilket land verken skickas till.

Fraktkostnad utanför Sverige: Kostnad enligt respektive lands pristabeller. Alla frågor om frakt och leverans kontakta Maria Hamberg direkt på +46 (0)300 10207 eller maila till hello@artmariahamberg.com

RETURER OCH ÅTERBETALNINGAR 
Du har alltid möjlighet att ångra ditt köp. Om du önskar returnera ditt nyinköpta verk ska du göra det inom 14 dagar från den dag du mottagit verket och meddelat oss.

Ångerrätten gäller endast från den dagen du fick verket och meddelat oss genom att skicka ett mail till hello@artmariahamberg.com. Ange ditt ordernummer och namn på konstverket.

Vid leverans har du rätt att undersöka konstverket, men det måste vara i väsentligen oförändrat skick för att du ska kunna häva köpet.
Retur av konstverket ska göras på samma sätt såsom verket levererats till dig och det är du som ska stå för kostnaderna för returfrakten.

Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från det datum du ångrat dig.
Nedan läs mer om Köpevillkor.

 

KÖPEVILLKOR

1. ALLMÄNT
1.1 
Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via artmariahamberg.com. Avtal ingås mellan dig och artmariahamberg AB, organisationsnummer 559329-8895. Villkoren gäller endast dig som är konsument och som lägger beställningar på artmariahamberg.com.
1.2
artmariahamberg AB följer regler och föreskrifter för distansförsäljning.
1.3 
För att kunna beställa på artmariahamberg.com måste du vara 18 år eller äldre. artmariahamberg.com accepterar enligt svensk lag inte kreditköp för personer under 18 år.  artmariahamberg.com förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning, t ex om du har lämnat felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.
1.4
Konstverk köpta på artmariahamberg.com köps och skickas direkt av konstnären Maria Hamberg. Artmariahamberg AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuell bild- och skrivfel på artmariahamberg.com som fel i produktbeskrivning eller annan specifikation, felaktiga priser och prisjusteringar (såsom ändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information om ett verk och konst som finns i lager. artmariahamberg.com förbehåller sig rätten att korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt kommer Artmariahamberg AB att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset inom Artmariahamberg AB fortsätter med beställningen.
1.5
Allt innehåll på webbplatsen artmariahamberg.com ägs av Artmariahamberg AB. Informationen är skyddad av bland annat immaterialrätt och marknadsrätt. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder, grafik, design, layout, information om varor och tjänster samt annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftlig godkännande från Artmariahamberg AB.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING
2.1
För att handla på artmariahamberg.com måste du acceptera villkoren. Genom att acceptera köpevillkoren samtycker du till att följa köpevillkoren i sin helhet, samt samtycker till att du har läst informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies i enlighet med Artmariahamberg ABs integritetspolicy.
2.2
Ett avtal om köp ingås först när Artmariahamberg AB har bekräftat din beställning och du har fått en orderbekräftelse från Artmariahamberg AB via e-post. Artmariahamberg AB uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Artmariahamberg AB. Du kan dra tillbaka din beställning till den har bekräftats av Artmariahamberg AB. Om beställningen återkallas kommer Artmariahamberg AB att återbetala alla eventuella betalningar som du eller dina betalnings- eller kreditkortsföretag har gjort gällande beställningen.

4. PRISER, AVGIFTER, BETALNINGAR
3.1
Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) och US-dollar och inkluderar moms.
3.2
Du kan betala på det sätt som anges på artmariahamberg.com och betalning sker med faktura.

4. LEVERANS OCH TRANSPORT
4.1
Konstverk som är till försäljning levereras normalt inom det antal dagar som anges på Artmariahamberg AB. Om inte annat särskilt avtalats sker leverans inom 14 dagar från det att Artmariahamberg AB skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. (bl a kan leveranstider styras genom att beställa material och ta fram ramar till konstverken). Om inget annat avtal och en leverans tar mer än 30 dagar och detta beror på dig som kund, har du rätt att ångra köpet.
4.2
För att få verket måste du uppvisa giltig legitimation.

5. ÅNGERRÄTT
5.1
Alla köp på artmariahamberg.com omfattas av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL), vilket innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Artmariahamberg AB om detta inom 14 dagar efter mottagandet av konstverket (ångerfrist).
5.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
1) Konstverk som har tillverkats enligt dina instruktioner eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.
2) Skadat verk som inte längre är i samma skick som vid leverans.
5.3
Om du önskar ångra köpet ska du innan ångerfristen har löpt ut att skicka ett meddelande om detta till Artmariahamberg AB via e-post: hello@artmariahamberg.com. Du måste ange ditt namn, adress och annan relevant information, t ex ordernummer, fakturanummer samt namn på konstverket i meddelandet.
5.4
Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten. Returkostnaden anges för varje verk på artmariahamberg.com och på din orderbekräftelse.
5.5
Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten. Returkostnaden anges för varje verk på artmariahamberg.com och på din orderbekräftelse.
Konstverket måste skickas tillbaka inom 7 dagar från det datum du meddelade utövandet av ångerrätten. Meddelandet ska skickas via e-post till hello@artmariahamberg.com och bekräftas med svarsmail från artmariahamberg AB.
Returer av konstverk ska ske enligt följande:
– Du meddelar Artmariahamberg AB att du önskar returnera ditt nyinköpta konstverk via e-post på hello@artmariahamberg.com. Konstverket skickas tillbaka direkt till Artmariahamberg AB.
– Konstverket ska returneras med samma transportör och på samma sätt som det levereras till dig.
5.6
När du ångrar ditt köp återbetalar Artmariahamberg AB det belopp du betalat för konstverket minus returkostnaden.
5.7
Senast inom 14 dagar återbetalas beloppet från det datum då verket har återlämnats i oförändrat skick. Återbetalningen kommer att göras till dig via det betalningsalternativ du valde när du gjorde ditt köp.

6. GARANTI OCH REKLAMATION
6.1
Konsten som presenteras på artmariahamberg.com består av hantverksmässigt framställda konstverk som kan ha normal och viss ålderspåverkan. Målade konstverk kan ha ojämnheter i färgläggning som inte är ett fel utan faller under konstnärlig frihet. Du förstår och accepterar att färgerna i konsten som presenteras på artmariahamberg.com kan se olika ut på olika skärmar och därmed förstå sig mot färgåtergivningen i verkligheten.

7. LÄNKAR
7.1
artmariahamberg.com länkar till webbplatser som delar Artmariahamberg ABs personuppgifter och säkerhetsbestämmelser i enlighet med Integritetspolicyn. Artmariahamberg AB ansvarar inte för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som du lämnar på andra webbplatser. Du bör vara försiktig och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

8. FORCE  MAJEURE
8.1
E
rbjudanden i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som anges här.
Dessa omständigheter ska utgöra en dispensgrund som medför befrielse från skadestånd och andra sanktioner. Skulle någon sådan situation uppstå kommer Artmariahamberg AB att informera dig i början och i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och Artmariahamberg AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

9. ÄNDRINGAR AV VILLKOR
9.1
Artmariahamberg AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa köpevillkor när som helst. Alla ändringar av dessa köpevillkor kommer att publiceras på artmariahamberg.com. Ändringar gäller från den stunden du accepterat köpevillkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på artmariahamberg.com).
Artmariahamberg AB rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på artmariahamberg regelbundet för att bli informerad om eventuella ändringar i köpevillkoren.

10. OGILTIGHET
10.1
Om en behörig domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller ogiltigt, ska den aktuella bestämmelsen och alla andra bestämmelser vara giltiga och verkställbara i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. De bestämmelser som förklaras ogiltiga eller omöjliga att verkställa kommer att ersättas av relevant juridisk vägledning och rådgivning.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
11.1
Tvister ska i första hand lösas genom överenskommelse efter diskussion med Artmariahamberg AB.
11.2
Om en tvist inte kan lösas i samförstånd med Artmariahamberg AB kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se.
Vid tvist följer Artmariahambergs beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
11.3
Tvister om tolkningen eller tillämpningen av dessa köpevillkor ska avgöras av Svensk Domstol enligt Svensk Lag med Göteborgs Tingsrätt som första instans.
Datum: 2023-

KONTAKTINFORMATION

ARTMARIAHAMBERG AB

hello@artmariahamberg.com
+46 (0)300 10207
Baronvägen 21

439 93 Onsala, Sverige
Org nr: 559329-8895

© 2023   artmariahamberg AB

Varukorg