ANVÄNDARVILLKOR

ALLMÄNT

Denna webbplats, artmariahamberg.com ägs och drivs av Artmariahamberg AB, organisationsnummer 559329-8895. Genom att besöka eller använda denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor och vår integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa användarvillkor och vår integritetspolicy bör du inte använda denna webbplats.

UPPHOVSRÄTT

Alla konstverk på artmariahamberg.com skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren

INTEGRITETSPOLICY

PERSONUPPGIFTER

Artmariahamberg AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Artmariahamberg ABs målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl a att förstå vilken slags information Artmariahamberg AB samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på sidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Artmariahamberg AB, organisationsnummer 559329-8895. Baronvägen 21, 439 93 Onsala, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på sidan genom cookies. De personuppgifter som Artmariahamberg AB behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Uppgifterna kan användas för identifiering, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra sidan, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl a ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Artmariahamberg AB och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t ex kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t ex tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Artmariahamberg AB iakttar alltid försiktighet vid sådana tillfällen. Genom att godkänna policyn på sidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES. Artmariahamberg AB använder Googles annonstjänster.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi tagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vidarebörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsade och det krävs identifiering för åtkomst.

Artmariahamberg AB använder sig även bl a av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängd i inställningarna för webbläsaren. I syfte att skydda obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Artmariahamberg AB sparar dina uppgifter tills du avregistrerar dig.  Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund sparar dina så länge det krävs enligt krav i lag eller för att fullgöra Artmariahamberg ABs åtaganden gentemot dig, t ex för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss.  Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas i underskriven av dig per post till den adress som anges på sidan. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Artmariahamberg AB vill veta att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Artmariahamberg AB förändras, t ex om du ändrar din e-postadress, namn, betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Artmariahamberg AB korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: hello@artmariahamberg.com. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, till exempel som rör direkt marknadsföring.

LÄNKAR

Sidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller enbart sidan. När du länkas till en annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för sidan. Notera att Artmariahamberg AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICY

Artmariahamberg AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden. De eventuella ändringarna är nödvändiga för att åtgärderna stöder sig eller för att uppfylla nya juridiska eller tekniska krav. Alla ändringar av Integritetspolicy kommer att publiceras på artmariahamberg.com

SMÅKAKOR

En kaka (cookie) är en liten textfil som ber om tillstånd att sparas på din dator. När du ger detta tillstånd sparas filer och hjälper till att analysera webbtrafik och besök på webbplatsen. Kakor gör det möjligt att anpassa webbplatsen efter dina behov genom att samla in och komma ihåg information om vad du föredrar och inte föredrar.

Vi använder trafikloggskakor för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera trafik till webbplatsen, förbättra den och anpassa den till kundernas behov och önskemål. Vi använder endast denna information för statistisk analys och sedan raderas information från vårt system.

Med hjälp av kakor får vi en uppfattning om vilka sidor du finner användbara, vilket hjälper oss att förbättra webbplatsen. En kaka ger oss inte tillgång till din dator eller någon annan information än den du väljer att dela med dig.  Du väljer själv om du vill ta emot eller tacka nej till kakor. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor, men om du vill kan du ställa in din webbläsare för att avböja kakor. Detta kan dock hindra dig från att dra full nytta av webbplatsen.

Följ @artmariahamberg på Instagram

Med vänliga hälsningar
Maria Hamberg

ANVÄNDARVILLKOR

ALLMÄNT
Denna webbplats, artmariahamberg.com ägs och drivs av artmariahamberg AB, organisationsnummer 559329-8895. Genom att besöka eller använda denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor och vår Integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa användarvillkor och vår integritetspolicy bör du inte använda denna webbplats.
 
UPPHOVSRÄTT
Alla konstverk på artmariahamberg skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren

 

INTEGRITETSPOLICY

PERSONUPPGIFTER
artmariahamberg värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är artmariahambergs målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information artmariahamberg samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på sidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
artmariahamberg, organisationsnummer559329-8895. Baronvägen 21, 439 93 Onsala är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på sidan genom cookies. De personuppgifter som artmariahamberg behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Uppgifterna kan användas för identifiering, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra sidan, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Artmariahamberg och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning.artmariahamberg iakttar alltid försiktighet vid sådana tillfällen. Genom att godkänna policyn på sidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES. artmariahamberg använder Googles annonstjänster.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi tagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vidarebörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsade och det krävs identifiering för åtkomst.

artmariahamberg använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängd i inställningarna för webbläsaren. I syfte att skydda obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos artmariahamberg sparar dina uppgifter tills du avregistrerar dig.  Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund sparar dina så länge det krävs enligt krav i lag eller för att fullgöra artmariahambergs åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.  Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss.  Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas i underskriven av dig per post till den adress som anges på sidan. Den kan alltså inte skickas per e-post.
artmariahamberg vill veta att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade.  Om någon av de uppgifter du lämnat till artmariahamberg förändras, t.ex.om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämnaartmariahamberg korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till:artmariahamberg@gmail.com.  Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.  Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.  Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.  Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, till exempel som rör direkt marknadsföring

LÄNKAR
Sidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller enbart sidan. När du länkas till en annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för sidan. Notera att artmariahamberg inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICY
artmariahamberg förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy som helst i tiden i de eventuella ändringarna är nödvändiga för att åtgärderna stöder sig eller för att uppfylla nya juridiska eller tekniska krav.  Alla ändringar av Integritetspolicy kommer att publiceras på artmariahamberg.com

SMÅKAKOR
En kaka (cookie) är en liten textfil som ber om tillstånd att sparas på din dator.  När du ger detta tillstånd sparas filer och hjälper till att analysera webbtrafik och besök på webbplatsen.  Kakor gör det möjligt att anpassa webbplatsen efter dina behov genom att samla in och komma ihåg information om vad du föredrar och inte föredrar.

Vi använder trafikloggskakor för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera trafik till webbplatsen, förbättra den och anpassa den till kundernas behov och önskemål.  Vi använder endast denna information för statistisk analys och sedan raderas information från vårt system.

Med hjälp av kakor får vi en uppfattning om vilka sidor du finner användbara, vilket hjälper oss att förbättra webbplatsen. En kaka ger oss inte tillgång till din dator eller någon annan information än den du väljer att dela med dig.  Du väljer själv om du vill ta emot eller tacka nej till kakor.  De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor, men om du vill kan du ställa in din webbläsare för att avböja kakor.  Detta kan dock hindra dig från att dra full nytta av webbplatsen.

Följ artmariahamberg på Instagram.

Med vänliga hälsningar
Maria Hamberg

Varukorg